Dla starszych dzieci (8-15 lat)

Dla starszych dzieci (8-15 lat)

Oferujemy kursy języków obcych na różnych poziomach zaawansowania oraz dla różnych grup wiekowych. Języki, których uczymy to: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjskim oraz polski dla obcokrajowców. Liczba godzin oraz terminy spotkań są elastyczne. Kursy odbywają się w godzinach porannych, popołudniowych lub wieczornych.

KURSY METODĄ TRADYCYJNĄ
Służy rozwijaniu czterech podstawowych umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). Kurs językowy obejmuje rocznie (od września do czerwca) 80 godzin lekcyjnych, tj. 2 semestry po 40 godzin. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 minut. Dla młodszych dzieci oferujemy kursy 60-minutowe.

KURSY MŁODZIEŻOWE dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
Zajęcia w danych grupach wiekowych, raz w tygodniu po 90 minut.

LEKCJE INDYWIDUALNE
Dostosowane ilością godzin oraz terminem zajęć do indywidualnych potrzeb Słuchacza.